Nieuws

04-10-2020 Update Corona

Vanaf maandag 5 oktober zullen de therapeuten, op advies van de beroepsgroep, mondkapjes dragen tijdens de behandeling. Het advies aan de patiënt is om ook een mondkapje te dragen. We zullen dit (nog) niet gaan verplichten.

Adviezen van het RIVM blijven uiteraard van kracht.

Wij verzoeken u bij een of meerdere van onderstaande symptomen (ook in milde vorm) thuis te blijven. Dit ook als u de symptomen de afgelopen 24 uur heeft gehad, als een huisgenoot/gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft en als uzelf of een huisgenoot/gezinslid de afgelopen 14 dagen (vermoedelijk) corona heeft gehad. Telefonisch consult behoort dan wel tot de mogelijkheden en in uitzonderlijke gevallen een spoedconsult aan huis.

 • (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (tot 38 gr) of koorts (boven 38 gr)
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • rode/ontstoken/branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen en/of diarree

Wij verzoeken u om de volgende hygiënemaatregelen in acht te nemen

 • Was uw handen voor u naar de praktijk komt
 • Neem zelf een badlaken/hoeslaken en een handdoek mee
 • Kom niet te vroeg (max 5 min)
 • Maximaal 2 personen in de wachtkamer
 • Eventuele begeleiders wachten indien mogelijk buiten/thuis/in de auto
 • Maak alleen in “noodgevallen” gebruik van ons toilet
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Schud geen handen
 • Raak uw gezicht niet aan
 • Hoesten/niezen in elleboogplooi
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijk
 • Was/desinfecteer uw handen voor en na de behandeling
 • Was uw handen en/of desinfecteer ze bij binnenkomst en bij vertrek.

 

02-05-2020 Wij Beginnen weer!!

Vanaf maandag 4 mei gaat de praktijk weer open! Of contactbehandeling plaats kan vinden hangt af van de gezondheid van u en van de mensen om u heen en van de ernst van de klachten waarvoor u een afspraak maakt. Waar mogelijk zal behandeling nog steeds (deels) op afstand plaatsvinden.

Wij zullen zelf contact opnemen met patiënten die al in behandeling waren voor onze sluiting. Hierbij beginnen we met patiënten waarbij behandeling in de praktijk naar onze inschatting het meest noodzakelijk is.

Was u nog niet in behandeling, maar wilt u wel een afspraak maken, dan is dat uiteraard mogelijk. We gaan dan eerst telefonisch na of wij u kunnen/mogen behandelen.

Adviezen van het RIVM blijven uiteraard van kracht.

Wij verzoeken u bij een of meerdere van onderstaande symptomen (ook in milde vorm) thuis te blijven. Dit ook als u de symptomen de afgelopen 24 uur heeft gehad, als een huisgenoot/gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft en als uzelf of een huisgenoot/gezinslid de afgelopen 14 dagen (vermoedelijk) corona heeft gehad. Telefonisch consult behoort dan wel tot de mogelijkheden en in uitzonderlijke gevallen een spoedconsult aan huis.

 • (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (tot 38 gr) of koorts (boven 38 gr)
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • rode/ontstoken/branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen en/of diarree

 

Wij verzoeken u om de volgende hygiënemaatregelen in acht te nemen

 • Was uw handen voor u naar de praktijk komt
 • Neem zelf een badlaken/hoeslaken en een handdoek mee
 • Kom niet te vroeg (max 5 min)
 • Maximaal 2 personen in de wachtkamer
 • Eventuele begeleiders wachten indien mogelijk buiten/thuis/in de auto
 • Maak alleen in “noodgevallen” gebruik van ons toilet
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Schud geen handen
 • Raak uw gezicht niet aan
 • Hoesten/niezen in elleboogplooi
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijk
 • Was/desinfecteer uw handen voor en na de behandeling
 • Was uw handen en/of desinfecteer ze bij binnenkomst en bij vertrek.

 

24-03-2020

Deze update over Corona vervangt alle eerder genoemde maatregelen!!

Op 23 maart heeft de overheid besloten dat fysieke behandeling van patiënten zo veel mogelijk moet worden uitgesteld. Dit betekent, dat wij patiënten die al in behandeling zijn, en waarbij uitstel mogelijk, is niet meer behandelen in de praktijk. Om het beloop van uw gezondheidsprobleem in de gaten te houden en het dossier bij te kunnen houden zullen wij af en toe contact met u opnemen. Het is ook mogelijk zelf contact met ons op te nemen als u dat wenst. Eventueel kunnen we een telefonisch consult doen waarbij we u van adviezen en eventueel oefeningen kunnen voorzien. We bekijken dan de mogelijkheden om oefeningen uit te leggen (evt. ook via e-mail of youtube) en te controleren.

Onze bereikbaarheid zal beperkt zijn, omdat we meestal niet in de praktijk aanwezig zullen zijn. Via onze website geven we aan wat de contactmogelijkheden zijn. Lukt het niet via ons vaste nummer, probeer dan mobiel of e-mail.

Als behandeling wel noodzakelijk is (bijv. bij revalidaties) kijken we hoe we dit op afstand kunnen doen, bijvoorbeeld via telefonisch consult en eventueel via e-mail. We nemen hierover contact met u op.

Alleen bij hoge noodzaak bekijken we de mogelijkheden om toch met fysieke aanwezigheid te behandelen (bijv. in de thuissituatie). Dit kan alleen op advies van een verwijzer (huisarts bijv.), die ons dan zal moeten voorzien van beschermende middelen. In principe proberen we deze situatie zo veel mogelijk te vermijden.

Bovenstaande geldt in principe ook voor nieuwe patiënten. Houd de website in de gaten. Telefonisch consult behoort tot de mogelijkheden. Wij kunnen uw gezondheidsprobleem inschatten en u voorzien van adviezen/oefeningen en indien nodig doorverwijzen.

We hopen dat we op deze manier toch nog een steentje kunnen bijdragen in het herstel van uw klachten. Wij wensen iedereen sterkte, en blijf gezond!

 

23-03-2020

CORONAMAATREGELEN

Vooralsnog blijft onze praktijk open. Wij volgen hierbij de adviezen van onze beroepsgroep en van het RIVM

Als u tot de kwetsbare groep behoort zoals omschreven door RIVM kijken we of uitstel van behandeling mogelijk is. Eventueel is telefonisch consult mogelijk.

Op advies van het RIVM verzoeken wij u bij onderstaande symptomen thuis te blijven en uw afspraak te annuleren. Eventueel is telefonisch consult mogelijk:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 gr) of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree
 • Als u niet tot de kwetsbare groep behoort en bovengenoemde verschijnselen niet heeft kunt u zoals gebruikelijk behandeld worden

Wij verzoeken u om de volgende hygiënemaatregelen in acht te nemen

 • Neem bij voorkeur uw eigen handdoek/handdoeken mee
 • Was uw handen voor u naar de praktijk komt en als u weer thuiskomt
 • Schud geen handen en kom niet met uw handen aan uw gezicht
 • Houd 1,5 meter afstand van andere wachtenden in de wachtruimte
 • Was uw handen bij binnenkomst en bij vertrek

05-11-2019

Nieuw bij Fysiotherapie Maas en Waal:

Dry needling van de kaak en hoog-cervicaal. Met name voor mensen met hoofdpijnklachten, knarsentanden/klemmen en “tinnitus”-achtige klachten (oorsuizen)

29-12-2016: Nieuw bij Fysiotherapie Maas en Waal: Echografie!!

Sinds begin deze maand is het mogelijk om bij ons in de praktijk een echografie te laten maken. De echografie van de schouder wordt het meest toegepast, maar ook knieën, ellebogen, enkels en polsen kunnen onderzocht worden.  Op deze manier kunnen o.a. slijmbeursontstekingen, spier- en peesletsels of calcificaties worden aangetoond. Volgens eigenaar Walter de Swart is dit een mooie aanvulling voor wat betreft het stukje diagnostiek. De patient wil graag een diagnose voor zijn of haar klacht en de therapeut kan gerichter een behandelplan opstellen of een gerichter advies naar de huisarts communiceren.

01-05-2016: Medical Taping kan oplossing bieden bij hooikoorts

hooikoortsOngeveer 20% van de Nederlandse bevolking heeft last van hooikoortsklachten. Deze klachten beginnen vaak in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij iemand die last heeft van hooikoorts reageert het lichaam heel heftig. Het afweermechanisme reageert sterk waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren hetgeen een reeks van klachten veroorzaakt zoals een loopneus, niezen, verstopte neus, branderige- of traanogen. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn vaak gehoorde problemen. Het komt soms voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Binnen het Medical Taping Concept bestaat een tapetoepassing die de hooikoortsklachten sterk kan verminderen of zelfs ervoor kan zorgen dat iemand klachtenvrij het seizoen doorkomt. De resultaten zijn spectaculair en het is een gemiste kans om deze tapemethode niet toe te passen bij iemand met hooikoorts.

Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?

Net zoals door een bindweefselmassage invloed kan worden uitgeoefend op segmentale relaties binnen het lichaam, heeft een behandeling met CureTape® ook effect op de segmentale structuren met als voordeel dat tapen een 24- uurs behandelmethode is.

De behandelmethode voor tapen bij C.O.P.D.- en bij hooikoorts-patiënten komen met elkaar overeen omdat beide keren de uitwerking van de tape, via de segmentale relatie van de huid waarover de tape wordt aangelegd, met de pleurae, bronchiën en longen verloopt.

Na één keer tapen is er sprake van een nawerking gedurende een kortere of langere periode (meerdere weken). Bij chronische klachten kan de tape opnieuw gezet worden. C.O.P.D. patiënten geven aan dat ze over meer longinhoud beschikken en dat ze minder medicijnen nodig hebben.

 

17-08-2015: Nieuw bij Fysiotherapie Maas en Waal: Fysiotfitness

In onze praktijk kunt u onder begeleiding van één van onze fysiotherapeuten aan uw gezondheid en conditie werken. Wij verzorgen hiervoor medische trainingen.

De medische training is bedoeld voor een ieder die zijn algehele fitheid op peil wil houden of verhogen en al dan niet met lichamelijke beperkingen verantwoord wil sporten, of verder wil revalideren na een blessure. De trainingen die wij voor u verzorgen zijn erop gericht uw belastbaarheidsniveau te verhogen door onder meer training van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen.

Er wordt gesport in groepjes van maximaal 4 personen. De training duurt ongeveer een uur.

16-06-2015: Nieuw bij Fysiotherapie Maas en Waal: Slaapfysiotherapie

Fysiotherapie Maas en Waal sluit zich aan bij SlaapFysio

Inzicht in slaapgedrag als oplossing voor fysieke ongemakken

slaapid-persFysiotherapie Maas en Waal sluit zich aan bij een nieuw initiatief op het scheidsvlak van fysiotherapie en slaapgedrag. Slaapfysio.nl. Fysiotherapie houdt zich bezig met beweging en houding in relatie tot klachten van patiënten. De rol van het slaapgedrag en de slaapsituatie van een patiënt wordt daar vrijwel nooit in meegenomen. Dit terwijl dit deel van de dag een wezenlijke rol kan spelen in het voorkomen, verhelpen of verzachten van klachten.

SlaapFysio wordt geleid door een officiële fysiotherapeut en diverse slaapexperts. SlaapFysio.nl laat fysiotherapeuten gebruik maken van de unieke SlaapID-service. Door middel van een sensor wordt het slaapgedrag en de slaapsituatie op eenvoudige wijze, thuis in het eigen bed, in kaart gebracht en wordt uitgezocht welke relatie dit heeft tot de aanwezige klachten. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de behandeling van de patiënt en het geven van advies. Daarnaast wordt ten behoeve van diepere inzichten in het slaapgedrag in relatie tot specifieke klachten door SlaapFysio.nl onderzoek gedaan naar diverse klachtgebieden bij patiënten.

Slaapfysio_400

Walter de Swart van Fysiotherapie Maas en Waal over dit initiatief: “Met regelmaat krijgen wij vragen van patiënten over de mogelijke rol van het slaapgedrag of het bed bij een specifieke klacht. Eigenlijk kunnen wij dan alleen maar algemeen advies geven of doorverwijzen naar een beddenwinkel. Vaak behandelen wij ook klachten van patiënten waarbij we een groot vermoeden hebben dat het slaapsysteem hier een rol in speelt. Door deze samenwerking zijn wij nu in staat om dit in kaart te brengen en zo een nog beter advies  te kunnen geven of gerichter een persoon te kunnen behandelen”.

“De uitkomsten van de SlaapID-meting kunnen door onze behandelende fysiotherapeut  worden gedeeld met een ervaren, intensief opgeleide specialisten van Beddenspecialist De Vries te Druten, waarmee wij via SlaapFysio.nl een samenwerking zijn aangegaan. De ondernemers van Beddenspecialist.nl maken ook gebruik van de SlaapID-service en werken met producten die geheel persoonlijk aan de specifieke kenmerken van personen aangepast kunnen worden. Bij levering, maar ook na verloop van tijd als de situatie van de betreffende persoon bijvoorbeeld is veranderd. Daarnaast zorgt deze samenwerking voor een verdieping van ons kennisniveau over slaapgedrag in relatie tot specifieke klachten”.

 

08-06-2015: Walter deSwart tevreden over prestatie Alpe d’HuZes

Op 4 juni was het zover. Walter de Swart mocht aan zijn beklimmingen beginnen van de Alpe d’HuZes. Het was een warme dag, met een piektemperatuur van 41 graden onder aan de berg. Uiteindelijk was hij tevreden met 4 beklimmingen. Samen met zijn zwager heeft hij een mooi bedrag van 5100 euro opgehaald.

 

15-01-2015: Geslaagd open huis nieuwe praktijk

Op 1 november 2014 opende wij onze deuren van de nieuwe praktijk, gevestigd aan de Rijdt 38A in Horssen. Tussen 14.00-17.00 uur was er gelegenheid om de praktijk te komen bekijken. Gedurende de hele middag bleek er veel belangstelling van mensen uit het dorp. Eigenaar Walter de Swart vroeg mensen vooral geen bloemen of cadeaus mee te nemen, maar dan liever een donatie te doen voor de Aple du Zes waar hij op 4 juni 2015 aan deel zal nemen. Dit heeft in totaal 760 euro opgebracht!! We willen de mensen daarom ook langs deze weg bedanken voor hun komst en gift!!