Fysiotherapie Maas & Waal Horssen logo

Manuele therapie

Fysiotherapie Maas & Waal Horssen favicon

Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een masteropleiding manuele therapie heeft gevolgd. De therapeut heeft zich hiermee gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom (nek en rug) en de gewrichten in armen en benen. 

De manueel therapeut gebruikt hiervoor een aantal specifieke onderzoeks- en behandeltechnieken. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. U voelt verbetering van de bewegingsvrijheid en afname van pijn. Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek
  • heupklachten
  • klachten in/rond andere gewrichten

(Bron: KNGF/NVMT)

Werkwijze van de manueeltherapeut (methode SOMT University of Physiotherapy)

De manueel therapeut begint met een screening. Tijdens de screening wordt aan de hand van enkele vragen en eventueel enkele testen nagegaan of er sprake kan zijn van een aandoening waar medisch specialistische zorg voor nodig is.

Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn zal de manueel therapeut uw gezondheidsprobleem verder in kaart brengen. Er volgt een gesprek waarin geïnventariseerd wordt wat de aard en lokalisatie van de klachten is, wat de mogelijke oorzaak van de klachten is, hoe lang de klachten al bestaan, welke houdingen of bewegingen de klachten doen toenemen of afnemen en of er factoren aanwezig zijn die uw herstel in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. 

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij houding en bewegingen worden beoordeeld. Met specifieke onderzoekstechnieken wordt het functioneren van gewrichten beoordeeld. Als er een indicatie is voor behandeling wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld, gericht op het doel dat u wenst te behalen. De behandeling zal gericht zijn op het verbeteren van het functioneren van de gewrichten en het optimaliseren van houding en beweging. 

De manueeltherapeut kan hierbij gebruik maken van mobilisaties (langzaam door bewegen van gewrichten) en/of manipulaties. Bij manipulaties wordt een snelle, korte beweging gemaakt die gepaard kan gaan met een knappend geluid (in de volksmond wel ‘kraken’ genoemd). Met deze techniek wordt over het algemeen een directe verbetering van de beweeglijkheid en vermindering van pijn gevoeld. 

Te allen tijde wordt de keuze voor de toe te passen behandeltechniek toegelicht en in samenspraak met u gemaakt. De behandeling zal verder vrijwel altijd gepaard gaan met oefeningen en adviezen gericht op een optimale houding en optimale bewegingen die aansluiten bij de problemen die u in het dagelijks leven ervaart.

Vergoeding

Manuele therapie wordt in de meeste gevallen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van het gekozen pakket. In sommige gevallen is het aantal vergoedingen voor manuele therapie gelijk aan dat van fysiotherapie, maar soms wordt hiervan afgeweken. Het is raadzaam na te gaan hoe u bent verzekerd en welke vergoeding voor manuele therapie is opgenomen in uw polis.

 

Scroll naar boven