Specialisaties

 1. Sportfysiotherapie
 2. Manuele Therapie
 3. Echografie
 4. Dry needling
 5. Mulligan concept
 6. Cyriax
 7. Medical taping concept
 8. Analyse (race)fietshouding in relatie tot overbelastingsklachten

 

1. Sportfysiotherapie

Een sportfysiotherapeut onderscheid zich van een algemeen fysiotherapeut door zijn algehele affiniteit met diverse sporten, zijn ervaring met sporters, zijn brede sportspecifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, en het kunnen integreren van sportspecifieke eigenschappen in een persoonlijk revalidatieplan.
Door deze specifieke eigenschappen begrijpt een sportfysiotherapeut als geen ander wat er gebeurt bij diverse sporten en kan u daardoor goed adviseren en begeleiden bij uw herstel.

Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures. Vraag uw sportfysiotherapeut hoe.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

 • sportblessures
 • andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
 • blessurepreventie advies
 • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
 • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
 • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

2. Manuele Therapie

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een masteropleiding manuele therapie heeft gevolgd. De therapeut heeft zich hiermee gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom (nek en rug) en de gewrichten in armen en benen. De manueeltherapeut gebruikt hiervoor een aantal specifieke onderzoeks- en behandeltechnieken. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. U voelt verbetering van de bewegingsvrijheid en afname van pijn. Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
 • nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek
 • heupklachten
 • klachten in/rond andere gewrichten

Bron: KNGF/NVMT

 

Werkwijze van de manueeltherapeut

(methode SOMT University of Physiotherapy)

De manueeltherapeut begint met een screening. Tijdens de screening wordt aan de hand van enkele vragen en eventueel enkele testen nagegaan of er sprake kan zijn van een aandoening waar medisch specialistische zorg voor nodig is. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn zal de manueeltherapeut uw gezondheidsprobleem verder in kaart brengen. Er volgt een gesprek waarin geïnventariseerd wordt wat de aard en lokalisatie van de klachten is, wat de mogelijke oorzaak van de klachten is, hoe lang de klachten al bestaan, welke houdingen of bewegingen de klachten doen toenemen of afnemen en of er factoren aanwezig zijn die uw herstel in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij houding en bewegingen worden beoordeeld. Met specifieke onderzoekstechnieken wordt het functioneren van gewrichten beoordeeld. Als er een indicatie is voor behandeling wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld, gericht op het doel dat u wenst te behalen. De behandeling zal gericht zijn op het verbeteren van het functioneren van de gewrichten en het optimaliseren van houding en beweging. De manueeltherapeut kan hierbij gebruik maken van mobilisaties (langzaam doorbewegen van gewrichten) en/of manipulaties. Bij manipulaties wordt een snelle, korte beweging gemaakt die gepaard kan gaan met een knappend geluid (in de volksmond wel ‘kraken’ genoemd). Met deze techniek wordt over het algemeen een directe verbetering van de beweeglijkheid en vermindering van pijn gevoeld. Te allen tijde wordt de keuze voor de toe te passen behandeltechniek toegelicht en in samenspraak met u gemaakt. De behandeling zal verder vrijwel altijd gepaard gaan met oefeningen en adviezen gericht op een optimale houding en optimale bewegingen die aansluiten bij de problemen die u in het dagelijks leven ervaart.

 

Vergoeding

Manuele therapie wordt in de meeste gevallen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van het gekozen pakket. In sommige gevallen is het aantal vergoedingen voor manuele therapie gelijk aan dat van fysiotherapie, maar soms wordt hiervan afgeweken. Het is raadzaam na te gaan hoe u bent verzekerd en welke vergoeding voor manuele therapie is opgenomen in uw polis.

3. Echografie

Bij ons in de praktijk kunt u terecht voor het maken van een echo van een klacht/blessure van het bewegingsapparaat. Van de schouder worden verreweg de meeste echografieën gemaakt. Maar daarnaast kunnen we ook een echo maken van o.a. de knie, elleboog, pols, achillespees. We kunnen middels deze techniek spier- en peesletsels, slijmbeursontstekingen en ook calcificaties (bv hielspoor) opsporen.

4. Dry Needling

Wat is dry needling? Dry needling (Wikipedia) is een nieuwere behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapeut. De methode is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.

Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet. Die blijven daar enige tijd zitten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: zgn ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling.

Wat is een triggerpoint? Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaakt. De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

 • pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op      afstand’
 • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • verminderde kracht in de betrokken spier(en)
 • pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
 • tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid.

Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?

 • Acuut moment – bijv. door een verkeerde beweging (vertillen) of      een ongeval/sportletsel.
 • Chronisch – bijv. door een langdurig verkeerde houding en/of      RSI/CANS.
 • Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. bij gips,      brace of een sling.
 • ‘Slappe’ ligamenten in bijv enkels en/of knieën.
 • Psychologische factoren, zoals stress en depressie.
 • Voetafwijkingen, instabliliteit en/of verschillen in      beenlengte bijv. na een botbreuk of operatie.
 • Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak.

5. Mulligan Concept

Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zgn. sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie

Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals b.v aan knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. U kunt zich hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen.

6. Cyriax

De methode Cyriax is gebaseerd op orthopedische geneeskunde. Deze behandelmethode richt zich op ontstekingsgerelateerde klachten van gewrichten, spieren, pezen en banden waarbij ook vaak een bewegingsbeperking wordt gevonden. Cyriax combineert de orthopedische geneeskunde met technieken uit de manuele therapie. Door middel van onderzoek worden alle structuren in het betroffen gebied getest, totdat de oorzaak van uw klacht bekend is. Vervolgens worden specifieke manuele mobilisaties toegepast, gevolgd door een eventueel oefenprogramma.

7. Medical Taping Concept

8. Analyse fietshouding in relatie tot overbelastingsklachten 

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 80% van alle fietsers te maken krijgt met overbelastingsklachten als gevolg van een verkeerde fietshouding. Veel beginnende fietsers kopen op Marktplaats een fiets of schaffen direct in de winkel een fiets aan. Er zijn fietsenzaken die op basis van je postuur een zo goed mogelijk advies geven over een geschikte fiets. Waar echter vaak geen rekening mee wordt gehouden, is de lenigheid van een individu en eventuele al bestaande beperkingen in bv rug/schouders en dergelijke.

Wat houdt het in?

U komt na het maken van een afspraak met uw fiets en fietsschoenen naar de praktijk. We beginnen eerst met een intake, vragen het probleem uit en zullen vervolgens een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Vervolgens zetten we u op de fiets en zullen een dynamische analyse maken.

Interesse? Maak een afspraak!!